Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  20 lutego 2014 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

  1. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami.
  2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na sesji 12.12.2013 r.
  3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku,w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 ”,
  2. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  3. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,
  4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  1. Pytania i interpelacje radnych,
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kamiennik

/-/ Aleksander Słonina

 

Uwaga –  z  projektami  uchwał  zapoznać się można   w Biurze Rady Gminy pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy w Kamienniku.