Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Projekt „40 MŁODYCH – WSPÓLNY CEL”

Do udziału w projekcie zapraszamy  osoby bezrobotne w wieku do 30 r. ż., zarejestrowane w PUP w Nysie ponad 6 miesięcy, zamieszkujące w powiecie nyskim, na terenie jednej z 5 gmin: Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Otmuchów, Skoroszyce.

W projekcie zapewniamy:

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne;
  2. Szkolenia - Trening umiejętności i kompetencji społecznych:
  1. Szkolenie z modułem warsztatowym „MAKS –TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO – MŁODZI, AKTYWNI, KREATYWNI, SAMODZIELNI” - prowadzone przez doradców zawodowych i psychologa.

Zakres tematyczny:

Blok I: efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej – autoprezentacja:

Blok II: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych – komunikacja w zespole, asertywność:

Blok III: wyznaczanie i osiąganie celów społecznych – planowanie rozwoju zawodowego, efektywne zarządzanie czasem: planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobra organizacja czasu pracy – techniki zarządzania czasem,

b. Szkolenie ZDOBYWAM RYNEK - obejmujące tematy:

- tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,

-  metody rekrutacji,

- autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą,

- skuteczna komunikacja i praca zespołowa,

- młodzi na rynku pracy,

- aktywne metody poszukiwania pracy;

  1. Partnerski Klub Wsparcia;
  2. Szkolenia zawodowe;
  3. Staże zawodowe u pracodawcy;
  4. Pośrednictwo pracy.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015 r.

 

Działania będą realizowane przez PUP Nysa w partnerstwie z 5 gminami: Kamiennik, Korfantów Łambinowice, Otmuchów, Skoroszyce.

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1

 

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do jednego z doradców zawodowych do dnia 21 lutego 2014:

- Sylwia Tutak, pokój nr 13, Tel. 774489937

- Beata Sewera, pokój nr 16, Tel. 774489956

- Agnieszka Hoc, pokój nr 10, Tel. 774489955

- Małgorzata Stęglowska, pokój nr 18, Tel. 774489960

PDFUotka - 40 Młodych - wspólny cel.pdf (933,87KB)

PDFRegulamin uczestnictwa 40 MŁODYCH - WSPÓLNY CEL.pdf (107,75KB)