Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porady dla ofiar przestępstw

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach od 24 lutego do 01 marca „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Prokuraturą Generalną, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Izb Radców Prawnych, Komendą Główną Policji, Komendą Główną Straży Granicznej, Krajową Radą Kuratorów, Krajową Radą Komorniczą i Krajową Radą Notarialną. W dniach od 24 lutego do dnia 01 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły korzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W województwie opolskim  wsparcie będzie  można uzyskać w Ośrodku Pomocy  dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w biurowcu przy ul. Katowickiej 39. Pomoc będzie udzielana w dniach od 24 do 26 lutego w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz 01 marca w godzinach od 10.00 do 13.00. Szczegółowy harmonogram dotyczący dyżurów poszczególnych specjalistów ukaże się w najbliższych dniach na stronie www.bk-europe.pl