Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kamiennik informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1.                   dz. nr 24/4 położona w Karłowicach Wielkich

2.                   dz. nr 24/3 wraz z budynkiem położona w Karłowicach Wielkich

3.                   dz. nr 24/1 położona w Karłowicach Wielkich

4.                   dz. nr 336/2 wraz z budynkiem położona w Szklarach

oraz w drodze bezprzetargowej

1.                   dz. nr 202/1 położona w Karłowicach Wielkich

 

 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty wywieszenia wykazu/ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl .