Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sesja Rady Gminy

 

                Zawiadamiam, że  w dniu  29 maja 2014 r.  o  godz. 900  w świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich   odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

 1. Wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
 2. Wystąpienie p. Kordiana Kolbiarza Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Nysie.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami.
 4. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 5. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony,
 2. w sprawie podziału Powiatu Nyskiego  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 3. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
 4. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku,
 5. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2013 oraz przyjęcia prognozy na rok 2014,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 7. w sprawie wyrażenia zgody,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 9. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok,

10. Pytania i interpelacje radnych w tym:

              - Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kamiennik z  

                 Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami Prowadzącymi Działalności 

                 Pożytku Publicznego w  2013 roku.

       11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

                                                                                             

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             

                                                                                              /-/ mgr Aleksander Słonina