Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  26 czerwca 2014 r.  o  godz. 900  w świetlicy wiejskiej w Szklarach odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji:

  1. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami.
  2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
  3. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.
  4. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w prawie uchwały budżetowej na 2014 r.,   
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2013 rok,
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2013 rok.

5.  Pytania i interpelacje radnych.

6.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

           

                                  

                                                                                                                     

            Przewodniczący Rady Gminy

           

            /-/ mgr Aleksander Słonina