Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik informuje, że dnia 11 września 2014 r.  o  godz. 900  w  świetlicy wiejskiej w Kłodoboku odbędzie się  sesja  Rady Gminy.

Porządek sesji

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między  sesjami.
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( działka nr 228/1 w Kamienniku),
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( działka nr 230 w Kamienniku),
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( działka nr 52/37 w Karłowicach Wielkich),
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki,
 6. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu  z poprzednich  sesji.