Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie na szkolenie

Biuro  powiatowe   agencji    restrukturyzacji   i   modernizacji   rolnictwa  w Nysie  organizuje szkolenie  dla działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Szkolenie organizowane jest w związku  z terminem naboru wniosków (czerwiec 2010)

Szkolenie odbędzie się  w dniu 11 czerwca 2010 r. O godz. 1000 w sali  Urzędu  Gminy  w Kamienniku.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Kazimierz Cebrat