Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Obwieszczenie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Kamiennik

OBWIESZCZENIE

z dnia 8 października 2014 r.

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KAMIENNIKU

w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego
w wyborach do Rady Gminy Kamiennik,

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Działając na podstawie art. 434 § 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy kandydatów na radnych:

1. w okręgu wyborczym Nr 8 obejmującym Sołectwo Karłowice Wlk. od nr 1 do 52,

2. w okręgu wyborczym Nr 13 obejmującym Sołectwo Szklary od nr 86 do końca. 

Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach.

Termin zgłoszenia przedłuża się o 5 dni tj. do dnia 13 października 2014 r.  

W związku z przyjmowaniem dodatkowych zgłoszeń Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku ustaliła następujący harmonogram dyżurów:

Data:

Godziny przyjmowania zgłoszeń:

 9 października 2014 r.

1515-1630

 10 października 2014 r.

1515-1630

13 października 2014 r.

1515-1700

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej tj. w Urzędzie Gminy w Kamienniku, pokój nr 7.

 

                                                                                                                 MARZENNA SZCZOTKA

                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY GKW

                                                                                                                       w KAMIENNIKU