Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  15 stycznia 2015 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

  1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
  2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach.
  3. Podjęcie uchwał:

            1) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

            2) w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

  1. Pytania i interpelacje radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Aleksander Słonina