Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

NIeruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

 

1.         działka nr 278 o pow. 0,23 ha  ha zapisane w księdze wieczystej nr 38929  

nie zabudowana  położona w Szklarach zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik stanowi teren zieleni niskiej o dużej bioróżnorodności podlegający ochronie.  Cena nieruchomości 11.300  

 Sprzedaż w drodze przetargu

2.         działka nr 350 o pow. 0,11 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38929 nie

zabudowana położona w Szklarach zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik  stanowi tereny wód otwartych cieków oraz zieleni niskiej. Cena nieruchomości  5000  zł.  Sprzedaż w drodze przetargu.

3.         działka nr 10/4 o pow.0,44 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38722 nie zabudowana

położona w Karłowicach Wielkich  Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik nieruchomość stanowi teren istniejących użytków rolnych. Cena nieruchomości 12 200  zł.

            Sprzedaż  w drodze przetargu

4.         działka nr154/1 o pow. 0,17 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38719 

niezabudowana położona w Goworowicach zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik stanowi teren istniejącej zieleni niskiej łąk i pastwisk, teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej i teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych . Cena nieruchomości 19 550  

            Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego.

5.         działka nr 135/3 o pow. 0,6418 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38797 nie zabudowana położona w Kłodoboku zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  gminy stanowi teren użytków rolnych, zieleni niskiej oraz teren wód otwartych zbiorników i cieków. Cena nieruchomości 10,800 zł.

Sprzedaż w drodze przetargu.

 

            Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty 06.09.2010 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl .

 

Wójt Gminy

                      Kazimierz Cebrat