Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022

Dokumenty dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022


PDFUchwała Nr XIV-59-15 z dn. 10.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (39,13KB)

PDFUchwała Nr XII-43-15 z dn. 22.10.15 r. znieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (186,62KB)

PDFUchwała Nr VII-21-15 z dn. 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (31,17KB)

PDFUchwała Nr VII-19-15 z dn. 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (160,27KB)

PDFUchwała Nr IV-8-15 z dn. 15.01.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (184,50KB)