Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 r.

 

Zadanie Nr 1 - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie usług opiekuńczych w tym rehabilitacji

 

Do konkursu przystąpił jeden oferent:

1. Caritas Diecezji Opolskiej

 

Przyjęto ofertę Caritas Diecezji Opolskiej

Miejscem wykonywania zadania będzie Gmina Kamiennik.

Zdecydowano o wsparciu zadania i udzieleniu dofinansowania w kwocie 50 000 zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych )

 

 

Przewodniczący Komisji

Janina Lubieniecka