Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  24  lutego  2015 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja   Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach.
 3. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchylenia uchwały dot. ustalenia minimalnych stawek czynszu  dzierżawnego.
  2. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy,
  3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok,
  5.  w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik,
  6. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik.
 5. Pytania i interpelacje radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z  poprzednich sesji  Rady Gminy Kamiennik.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy