Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

 

W dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienniku odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych.

Na pierwszym posiedzeniu komisja:

  1. wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego;
  2. omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
  3. ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a. Formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

 

 Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat