Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  21 maja 2015 r. r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

 

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach.
 3. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kamiennik za rok 2014.
  2. w sprawie rozpatrzenia skargi,
  3. w sprawie przystąpienia   Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia o nazwie „ Nyskie Księstwo Jezior i Gór” na warunkach członka zwyczajnego.
  4.  w sprawie powołania Komisji doraźnej.
 5. Pytania i interpelacje radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Kamiennik
/-/ Aleksander Słonina

 

Uwaga –  z  projektami  uchwał  zapoznać się można w Biurze Rady Gminy pok. nr 2 w Urzędzie Gminy w Kamienniku.