Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy Kamiennik
z  dnia  27 lipca  2015 roku

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                                

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Kamiennik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1) Kamiennik, tablice ogłoszeniowe przy ulicy:

  1. 1 go Maja 28 (parking  przed ZSO w Kamienniku)
  2. 1 go Maja 69 (Urząd Gminy. tablica zewnętrzna)
  3. Plac Dworcowy

2) Tablice ogłoszeniowe w sołectwach: Białowieża, Cieszanowice, Chociebórz, Goworowice, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Szklary, Wilemowice, Zurzyce.

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Kamienniku.

 

                                                                      

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                    

Wójt Gminy Kamiennik

 /-/ Kazimierz Cebrat