Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Pracodawco przyjmij stażystę!

Odpowiedzialny, kompetentny i chętny do pracy - właśnie taki może być Twój stażysta 29+! Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poszukuje Pracodawców gotowych do podjęcia współpracy przy organizacji  4 miesięcznych staży dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Organizatorem stażu może być:

  • pracodawca,
  • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna,zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i nawłasny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
  • organizacja pozarządowa,
  • pracodawca nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US),

natomiast szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

Za staż nie zapłacisz ani złotówki, a możesz zyskać kompetentnego pracownika!
Zaoszczędź swój czas- - Zadzwoń! - przyjedziemy i pomożemy dopełnić wszelkich formalności!

plakat stażysta.jpeg

KONTAKT:
Strefa Obsługi Pracodawców
tel.: 77 448 99 33

Doradcy Klienta Instytucjonalnego:
Małgorzata Gruszka tel.: 665 268 726
Daniel Machnik tel.: 665 277 343
Artur Canecki tel.: 883 007 006