Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 03 września 2015 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja  nadzwyczajna Rady Gminy Kamiennik. zwołana na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

 

 

Porządek sesji

 

 

  1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
  2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach.
  3. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli.
  4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
  2. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku..

5.     Przyjęcie opinii na temat zmiany Statutu Gminy Kamiennik.

 6.     Pytania i interpelacje radnych.

 7.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Słonina