Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 66/2015

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 05 października 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 182 §1 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołuję obwodowe komisje wyborcze jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz w lokalach wyborczych.

 

Wójt Gminy Kamiennik

 Kazimierz Cebrat


 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik

Nr 66 /2015 z dnia 05.10.2015 r.

 

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kamienniku

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa komitetu wyborczego

1.

CIESIELSKA Aleksandra

 

Lipniki

KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

2.

 

CIESIELSKA Karolina

Chociebórz

Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3

 

LEWICKA Jolanta

Kamiennik

KW Prawo i Sprawiedliwość

4

 

PODHAJNA Grażyna

Kamiennik

KWW Mniejszość Niemiecka

5

 

KACZMAREK Paweł

Karłowice Wlk.

KW Platforma Obywatelska RP

6

 

RZYHA Lucyna

Kamiennik

KW KORWiN

7

 

ŁABYS Elżbieta

Wilemowice

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8

 

BURYSZ Wioletta

Kamiennik

KWW „Kukiz 15”

9

 

OŻÓG Edyta

Cieszanowice

Wskazana przez Wójta

 

II Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Lipnikach

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa komitetu wyborczego

1

HREHORUK Danuta

Lipniki

KWW Grzegorza Brauna

„Szczęść Boże”

2

WŁUDYGA Agnieszka

Lipniki

Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3

ZIBURA Teresa

Lipniki

KW Prawo i Sprawiedliwość

4

MICHALCZEWSKA Danuta

Lipniki

KWW Mniejszość Niemiecka

5

BUTOR Teresa

Lipniki

KW Platforma Obywatelska RP

6

RZYHA Krystian

Kamiennik

KW KORWiN

7

TĘCZA Radosław

Goworowice

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8

FUJARCZUK Janina

Goworowice

KWW „Kukiz 15”

9

POPÓW Katarzyna

Lipniki

Wskazana przez Wójta

 

III Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Karłowicach Wlk.

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa komitetu wyborczego

1

STOCKA Katarzyna

Kłodobok

KWW Grzegorza Brauna

 „Szczęść Boże”

2

LUFT Rafał

Goworowice

Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3

TUSZYŃSKI Zdzisław

Karłowice Wlk.

KW Prawo i Sprawiedliwość

4

ZABOROWSKA Jadwiga

Goworowice

KWW Mniejszość Niemiecka

5

KACZMAREK Anna

Karłowice Wlk.

KW Platforma Obywatelska RP

6

KOWALSKI Łukasz

Cieszanowice

KW KORWiN

7

KSIĄDZYNA Paweł

Kłodobok

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8

FROLOW Lucyna

Kamiennik

KWW „Kukiz 15”

9

PRZEDWOJEWSKA Violetta

Jaszów

Wskazana przez Wójta

 

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szklarach

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa komitetu wyborczego

1.

FAŁAT Małgorzata

Szklary

KWW Grzegorza Brauna

„Szczęść Boże”

2.

SKOWRONEK Dariusz

Szklary

Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3

JĘDRAL Barbara

Kamiennik

KW Prawo i Sprawiedliwość

4

FUJARCZUK Tomasz

Szklary

KWW Mniejszość Niemiecka

5

MULARCZYK Marcin

Lipniki

KW Platforma Obywatelska RP

6

OCHOCIŃSKI Marcin

Szklary

KW KORWiN

7

CAPUTA Katarzyna

Kamiennik

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8

GRUSZKA Renata

Kamiennik

KWW „Kukiz 15”

9

KACZOROWSKA Barbara

Szklary

Wskazana przez Wójta

 

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Goworowicach

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa komitetu wyborczego

1

LASEK Agata

Lipniki

KWW Grzegorza Brauna

„Szczęść Boże”

2

FUJARCZUK Mirosława

Goworowice

Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3

BERINI Sabina

Kłodobok

KW Prawo i Sprawiedliwość

4

KACZMARSKA Joanna

Goworowice

KWW Mniejszość Niemiecka

5

TKACZ Tomasz

Karłowice Wlk.

KW Platforma Obywatelska RP

6

GAŁGAŃSKA Dorota

Goworowice

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7

BURYSZ Jarosław

Kamiennik

KWW „Kukiz 15”

8

WISŁA-NAWERSKA Ewa

Otmuchów

Wskazana przez Wójta

 

VI.. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Karłowicach Wielkich

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa komitetu wyborczego

1

HAŁAJEWSKA Anna

Ogonów

KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

2

POPÓW Mateusz

Lipniki

Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3

RZYHA Adrian

Kamiennik

KW Prawo i Sprawiedliwość

4

SZCZEPANIK Anna

Kamiennik

KWW Mniejszość Niemiecka

5

KLIMAS Weronika

Karłowice Wlk.

KW Platforma Obywatelska RP

6

PAWLIK Michał

Kamiennik

KW KORWiN

7

CIESIELCZYK Paula

Białowieża

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

8

KOŹBIAŁ Paulina

Kamiennik

KWW „Kukiz 15”

9

ŁUKOMSKA Monika

Kamiennik

Wskazana przez Wójta