Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  26 listopada   2015 r.  o  godz. 900  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji
 3. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata  2016-2017
  • w sprawie udzielenia regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich
  • zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwały budżetowej na 2015 rok,
  • w sprawie przekazania skargi,
  • w sprawie rozpatrzenia skargi,
  • w sprawie przyjęcia stanowiska  o projekcie budżetu na  2016 rok.

  5.     Pytania i interpelacje radnych.

  6.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Aleksander Słonina