Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zebranie Wiejskie sołectwa Kłodobok

Zwołuje się  Zebranie Wiejskie  Sołectwa Kłodobok w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w dniu  02 grudnia 2015 roku o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku,  zaś w przypadku braku quorum Zebrania odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o  godz.1730.

 

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. otwarcie Zebrania przez Wójta Gminy,
  2. wybór przewodniczącego Zebrania,
  3. wybór komisji skrutacyjnej,
  4. wybór Sołtysa,
  5. ogłoszenie wyników głosowania,
  6. zamknięcie Zebrania.

 

Zapraszam   mieszkańców Sołectwa Kłodobok do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat