Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  29 grudnia  2015 r. r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji:

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji
 3. Przedstawienie protokołu  z przeprowadzonej kontroli.
 4. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany składu osobowego  Komisji  Edukacji, Kultury, Zdrowia, i  Pomocy Społecznej,
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków,
 • w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
 • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Kamiennik
/-/ Aleksander Słonina