Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie na szkolenie pn. "Siedliska w gospodarce rolnej"

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza rolników na szkolenie pn. "Siedliska w gospodarce rolnej", które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016r. w  siedzibie OODR w Łosiowie.

Zaproszenie na spotkanie, aktualny program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu. Szkolenie jest  jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.


PDFProgram szkolenia.pdf (158,33KB)

DOCFormularz zgloszeniowy.doc (503,00KB)