Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  28 stycznia 2016 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Wystąpienie pełnomocnika „ Ziemi Polskiej” na temat produkcja środków poprawiających właściwości gleby.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4.  Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 •  przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamiennik,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi p. B. Jędral,
 • w sprawie wskazania Komisji do rozpatrzenia skargi.
   
 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej  sesji  Rady Gminy Kamiennik.
 3. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Słonina