Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Konkurs LGD Złota ziemia

 

 

                                                       Anna Krawczyk pracownik ds. koordynowania projektów

 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” na posiedzeniu w dniu 6 marca 2012 r. podjęło uchwałę o wprowadzeniu zmian w Budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmonogramie naboru wniosków o przyznanie pomocy           w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

                         W związku poczynionymi zmianami nabory wniosków o przyznanie pomocy na działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” zostały przesunięte z IV kwartału 2012 r. na II kwartał 2012 r. Także planowany w IV kwartale 2013 r. nabór wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi” został przesunięty na II kwartał 2012 r. Poniżej zamieszczamy zmieniony harmonogram naboru wniosków o przyznanie pomocy                             i limity dostępnych środków na poszczególne działania.

 

BUDŻET LSR DO WYKORZYSTANIA

w roku 2012

 

 

Lp

 

Rok

 

Kwartał

 

Działanie

Przed

się-

wzięcie

Limity dostępnych środków

1.

2012

II

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2

600 000,00

 

2.

2012

II

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

1

100 000,00

 

3.

2012

II

Małe projekty

3

4

5

335 407,90

 

4.

2012

II

Odnowa i rozwój wsi

4

5

780 572,99

 

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków o przyznanie pomocy udzielane

są w Biurze LGD „Złota Ziemia” przy ul. Elsnera 15 w Grodkowie lub telefonicznie

pod nr tel.77 415 48 04

                                                                          Janina Podgórna Kierownik Biura                                                                      

 

Załączniki do pobrania:

PDFRegulamin Konkursu na najciekawsze Stoisko.pdf (239,19KB) 
  

PDFRegulamin Konkursu Wiem wszystko o LGD Złota Ziemia.pdf (267,33KB)