Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Spotkanie z rolnikami

W dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienniku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Cebrat – Wójt Gminy Kamiennik, Jarosław Nosal – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nysie, Artur Gach – Naczelnik Wydziału Płatności Bezpośrednich ARiMR w Nysie, Robert Giblak – Kierownik KRUS w Nysie, Krzysztof Włoch – Komendant Komisariatu Policji w Otmuchowie, Jacek Stopek – Kierownik Wydziału Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Otmuchowie oraz rolnicy z terenu naszej gminy.

Na spotkaniu zostały przedstawione tematy:

  1. Dzierżawa gruntów rolnych;
  2. Prowadzenie działalności pozarolniczej;
  3. Umowy agencyjne i inne zawierane przez rolników;
  4. Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, zgłaszanie wypadków;
  5. Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”;
  6. Wcześniejsze emerytury dla rolników;
  7. Sanatoria dla rolników i ich rodzin;
  8. Terminy płatności i zaliczki w dopłatach bezpośrednich dla rolników;
  9. Podatki w Gminie Kamiennik;
  10. Rolnicze pojazdy ponadgabarytowe na drogach publicznych.