Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z rolnikami

W dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienniku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Cebrat – Wójt Gminy Kamiennik, Jarosław Nosal – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nysie, Artur Gach – Naczelnik Wydziału Płatności Bezpośrednich ARiMR w Nysie, Robert Giblak – Kierownik KRUS w Nysie, Krzysztof Włoch – Komendant Komisariatu Policji w Otmuchowie, Jacek Stopek – Kierownik Wydziału Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Otmuchowie oraz rolnicy z terenu naszej gminy.

Na spotkaniu zostały przedstawione tematy:

 1. Dzierżawa gruntów rolnych;
 2. Prowadzenie działalności pozarolniczej;
 3. Umowy agencyjne i inne zawierane przez rolników;
 4. Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, zgłaszanie wypadków;
 5. Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”;
 6. Wcześniejsze emerytury dla rolników;
 7. Sanatoria dla rolników i ich rodzin;
 8. Terminy płatności i zaliczki w dopłatach bezpośrednich dla rolników;
 9. Podatki w Gminie Kamiennik;
 10. Rolnicze pojazdy ponadgabarytowe na drogach publicznych.