Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dla pracodawców

Wszystkich pracodawców uprzejmie informujemy, że PUP w Nysie prowadzi nabory wniosków na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych:

  • Dofinansowanie do  wynagrodzeń osób 50 plus

W zamian za zatrudnienie dojrzałego pracownika pracodawca może skorzystać z refundacji części jego wynagrodzenia. Wsparcie, które proponujemy dotyczy osób pomiędzy 50 a 59 rokiem życia, w takim przypadku refundacja wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia (od 1 –go stycznia 2016r.  925 zł.) i jest wypłacane przez okrągły rok.  Warunkiem otrzymania refundacji jest utrzymanie stanowiska pracy przez okres 19 miesięcy. Korzyści dla pracodawcy przy realizacji instrumentu dla 1 osoby wynoszą ok. 11.100 zł.

  • Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Organizując prace interwencyjne, otrzymasz refundację kosztów (wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne) przez okres 6 miesięcy - kwota refundacji wynosi 800 zł + FUS. Stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 4 miesięcy. Korzyści dla pracodawcy przy realizacji instrumentu dla 1 osoby wynoszą ok. 5.400 zł

 

Pracodawco, jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem osób wejdź na stronę www.pup.nysa.pl - zakładka „Aktualności” i złóż wniosek.