Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku

Szanowni Państwo!

W związku z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być traktowane jako odrębni od Gminy podatnicy VAT, niniejszym informuję, że od 1 kwietnia 2016 roku następuje zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku:

Nabywca:
Gmina Kamiennik - Urząd Gminy w Kamienniku
NIP Gminy: 753-23-85-323

ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik

Kazimierz Cebrat
Wójt Gminy Kamiennik