Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza kolejny nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w PUP Nysa jako bezrobotne dla których został ustalony  I lub II profil pomocy.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w terminie: od  04.04.2016  do  08.04.2016 (udzielonych zostanie 8 dotacji dla osób do 30 roku życia oraz 8 dotacji do osób po 30 roku życia).

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 17 000 zł.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria zaprasza się do składania wniosków w punkcie informacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 pokój nr 3.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 448 99 47 lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20