Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia dla pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Limit pozyskanych środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wynosi 100.000,00 zł.

Środki z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnych z ustalonymi priorytetami na:

a) kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników,

b) kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych,

c) kształcenie ustawiczne w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,

d) kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

 

UWAGA!

Średni koszt kształcenia ustawicznego z przyznanych środków na jednego uczestnika nie może przekroczyć 4.253,10 zł. Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego. W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania  i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Wnioski będą przyjmowane od 10 czerwca 2016 roku do 24 czerwca 2016 roku lub do wyczerpania limitu finansowego przeznaczonego na realizację tego programu.

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.