Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nyskie Księstwo Jezior i Gór – nowe rozdanie środków unijnych

Dowiedz się kiedy i na jakich zasadach

Lokalna Grupa Działania będzie mogła objąć dofinansowaniem z PROW 2014-2020

właśnie Twój pomysł!

Pierwsze nabory wniosków planujemy ogłosić zgodnie z harmonogramem

w drugim półroczu 2016 roku w zakresie przedsięwzięć:

1.1.1        – Wsparcie działalność gospodarczej na obszarach wiejskich,

1.1.2        – Zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich,

1.2.1        – Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań,

1.2.2        – Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór,

1.2.3        – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

1.2.4        – Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego,

1.2.5        – Promocja kultury i produktów lokalnych.

Do rozdysponowania w najbliższym naborze  mamy ponad 3,5 miliona złotych!

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że pomoc doradczą pracowników Biura uzyskać można, w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 poprzez:

 

kontakt osobisty w biurze - Nysa, ul. Kolejowa 15  lub telefoniczny pod nr telefonu 77 4080588, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30