Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

LSR 2016 - Pierwsze nabory wniosków już w drugim półroczu 2016 roku

Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 3 mln. euro pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 w ramach podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wnioskodawcy z obszaru LGD będą mogli otrzymać dofinansowanie na cele spójne z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR).

 

Na zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców objętych LSR oraz wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw przeznaczono 50% przyznanych środków. Pozostała część wsparcia ukierunkowana zostanie na poprawę jakości życia na obszarze LSR, w tym rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, wzmocnienie kapitału społecznego oraz na odnowienie dziedzictwa kulturowego i historycznego w tym również wypromowanie produktów lokalnych. 

Większość działań z zakresu wspierania przedsiębiorczości i poprawy jakości życia związanej z rozwojem infrastruktury publicznej realizowana będzie w formie naborów wniosków, które ogłaszane będą przez LGD. Środki finansowe trafią do Beneficjentów, którzy w procesie oceny złożonych wniosków uzyskają najwyższą ilość punktów w ramach oceny na podstawie kryteriów wyboru ujętych w LSR.

Do rozdysponowania w najbliższym naborze mamy ponad 3,5 miliona złotych!

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że pomoc doradczą pracowników Biura uzyskać można poprzez kontakt osobisty w biurze - Nysa, ul. Kolejowa 15  lub telefoniczny pod nr telefonu 77 4080588, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Zapraszamy
Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.