Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe

UWAGA!!! Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku. Szczegóły w zakładce Informacja Publiczna


ADRES POCZTOWY:

Urząd Gminy Kamiennik
ul. 1 maja 69
48-388 Kamiennik

NIP URZĘDU GMINY:
753-12-16-624

NIP GMINY:
753-23-85-323

REGON URZĘDU GMINY:
000538350

REGON GMINY:
531412823

NUMERY KONT:
Wpłaty (podatek, opłaty skarbowe, dowody osobiste i inne dochody gminy):
09 8872 0003 0017 5519 2000 0030
Nr rachunku bankowego dla płatności dotyczących podatków i opłat dokonywanych poza granicami kraju:
POLUPLPR 09 8872 0003 0017 5519 2000 0030
Depozyt (wpłata wadium):
51 8872 0003 0017 5519 2000 0050

KONTAKT:
tel. 77 4312 135, 77 4312 144
tel/fax. 77 4312 196
e-mail:
strona www: www.kamiennik.pl
skrytka ePuap: /160702/UGKamiennik

 

GODZINY PRACY URZĘDU:

Poniedziałek 7:15 - 16:00
Wtorek, środa, czwartek 7:15 - 15:15
Piątek 7:15 - 14:30

KASA CZYNNA:

Poniedziałek - piątek 7:15 - 13:30 (przerwa 11:00 - 11:15)

WÓJT GMINY:
Kazimierz Cebrat
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek
od 14.00 do 16.00

SEKRETARZ GMINY:
Bogusława Zapotoczna - Pająk
mail: sekretarz@kamiennik.pl

SKARBNIK GMINY:
Krystyna Żukowska
mail: skarbnik@kamiennik.pl

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI:
Jarosław Kogus
mail: budownictwo@kamiennik.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Radosław Tęcza
mail: ochrona.danych@kamiennik.pl


Gmina Kamiennik uczestniczy w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
Rolą Krajowej Izby Rozliczeniowej jest koordynacja współpracy pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Jednostkami oraz Partnerami wybranymi do obsługi płatności bezgotówkowych w Jednostkach.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kamienniku przy ul. 1 Maja 69 lokal w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

Harmonogram działania punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej :


Piątek w godzinach 9 ºº - 13 ºº

Punkt  prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN  Obywatel  Prawo Pomoc
Edukacja Nowatorstwo z Opola , ul. Dubois 18/3.
W tym punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  jest świadczona przez radcę prawnego.

W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a  ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.