Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

azbest.jpeg

W ramach VII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 271/2016/G-21/OZ-ZOA/D z dnia 18 sierpnia 2016r. dotację na dofinansowanie zadania
pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik w 2016r.„. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5 525,21 zł brutto. Planowana kwota dotacji wyniesie 85% rzeczywistych kosztów brutto, z czego:

  • 50% pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
  • 35% pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    w Opolu oraz
  • ze środków budżetu Powiatu Nyskiego oraz budżetu Gminy Kamiennik

            W ramach realizowanego zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 10,94 Mg odpadów.