Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  8 września 2016 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

        

Porządek sesji

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku,
  2. w sprawie odwołania ze stanowiska  i powołania na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik,
  3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamiennik,
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.
 5. Pytania i interpelacje radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 7. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Słonina