Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kamiennik serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. o godz. 11ºº, pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69. Ponadto od 5 do 14 października  2016 r. można składać zapytania w formie pisemnej.

Szczegóły oraz projekt ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik.