Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie na spotkania informacyjno - konsultacyjne

W związku z realizacją Planu działania oraz Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie:

  1. Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach aktywizacji, w zakresie zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy, wypełniania dokumentów aplikacyjnych (dotyczy: wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, załączniki do wniosku o przyznanie pomocy) z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 - wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
  2. Spotkanie mające na celu przekazanie potencjalnym wnioskodawcom wyjaśnień dotyczących interpretacji kryteriów ocen używanych przez Radę - organ decyzyjny (zasady oceniania i wyboru operacji).

Miejsce i terminy spotkań:

Spotkania nr 1 Spotkania nr 2

Miejsce: Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
8-300 Nysa

Sala nr 200

Termin:
11.10.2016 r. (wtorek)
12.10.2016 r. (środa)
13.10.2016 r. (czwartek)

Godz.: 10.00 - 14.00

Miejsce: Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
8-300 Nysa

Sala nr 200

Termin:
11.10.2016 r. (wtorek)
12.10.2016 r. (środa)
13.10.2016 r. (czwartek)

Godz.: 14:15 – 15:15