Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że dnia 24 listopada 2016 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na   2017 rok,
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,
  3. w sprawie opłaty targowej,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  5. w sprawie rozpatrzenia skargi,
  6. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zmiany granic miasta Opola kosztem okolicznych gmin.
 5. Pytania i interpelacje radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 7. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Aleksander Słonina