Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nabór wniosków na dotacje

pup nabor wnioskow.jpeg

Planujesz założyć działalność gospodarczą i szukasz pieniędzy na start? Pomyśl o dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie!

 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach naboru planuje się przyznać około 10 dotacji.

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 17 000 zł.

Termin składania wniosków: od 14.11.2016 r. do 18.11.2016 r.

Po zakończeniu naboru wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 448 99 47 lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie, ul. Słowiańska 19, II p., pok. 20