Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Oferta wyjazdu na ferie zimowe 2017

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
    Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są
    o przedstawienie zaświadczeń z KRUS
    (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
    Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Dopłata do ferii zimowych = 330 zł

 

Wypoczynek zorganizowany:
- w Ośrodku ' U Ziomka ' w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A/85B, 34-531 Murzasichle.

            Turnus trwa 10 dni, planowany w trakcie trwania ferii zimowych dla poszczególnych województw.
 

DANE KOORDYNATORA

Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie:

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16

e-mail: mar_gol1@op.pl

 

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786


PDFKarta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku.pdf (208,09KB)

PDFOświadczenie.pdf (102,18KB)