Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2016 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania,
  2. w sprawie zmiany w budżecie,
  3. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  4. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 6. Pytania i interpelacje radnych.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 8. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Aleksander Słonina