Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dotycząca tabliczek z numerami domów

Komisariat Policji w Otmuchowie informuje, że właściciele nieruchomości lub inne podmioty, które nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, lub na jego ogrodzeniu, oświetlonej tabliczki z numerem porządkowym.

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b Ustawy o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. 2016 poz. 1629). Niedopełnienie zobowiązań wynikających z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2015 poz. 1094).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, żę prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których identyfikacja domów oznacza możliwość ratowania zdrowia i życia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.