Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2017 r.  o godz. 800 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1)   w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających    z rozliczenia podatku od towarów i usług dla zakładu budżetowego,

2)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,

 1. w sprawie sieci szkół na terenie Gminy Kamiennik,

4)  w sprawie opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik,

5)   w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na zbycie nieruchomości,
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

      - przyjęcie sprawozdania za 2016 r.,

      - zatwierdzenie planu pracy na 2017 r.

 1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy,

      - przyjęcie sprawozdań za 2016 r.,

      - zatwierdzenie planów pracy na 2017 r.

 1. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi.
 2. Pytania i interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 4. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Aleksander Słonina