Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Spotkanie informacyjne LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

W związku z trwającym procesem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór z mieszkańcami, w ramach aktywizacji,

w zakresie:

zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy z Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach przedsięwzięcia 2.2.2. Promocja kultury i produktów lokalnych (z uwzględnieniem zasad ubiegania się o przyznanie grantu)

 

Termin spotkania:           10 marca 2017 r. godz. 10.00 – 14.30

Miejsce spotkania:          Powiatowe Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa.

 

Planowany program spotkania:

10.00 – 10.15 – Przywitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania,

10.15 – 12.00 – Prezentacja produktów lokalnych zatwierdzonych i wpisanych na listę produktów lokalnych NKJiG wraz z wręczenie certyfikatów „Produkt Lokalny”

12.00 – 12.30 – Przerwa

12.30 – 14.00 –  Ogólne zasady i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy, z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:    przedsięwzięcia 2.2.2. Promocja kultury i produktów lokalnych, z uwzględnieniem procedur przyznawania grantów.

14.00 – 14.30 –   Dyskusja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel.: 77 4050588) zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 6 marca 2017roku.