Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wstępnego naboru wniosków o usuniecie azbestu

OGŁOSZENIE

o przedłużeniu terminu wstępnego naboru wniosków

 o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących
się na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku.

W związku z ogłoszonym wstępnym naborem wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku  informuję, że przedłuża się termin składania wniosków

do dnia 24 marca 2017r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kamiennik w pokoju nr 13, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w ww. pokoju lub pobrać ze strony internetowej: www.kamiennik.pl w zakładce Odpady - Usuwanie azbestu.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. nr 13 lub pod tel. 77/ 43 12 135.