Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że  w dniu  29 marca 2017 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

  1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
    w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  3. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
  4. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,

4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki,

5) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

6) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

7) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

9) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2017 r.,

10) w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Kamiennik,

11) w sprawie rozpatrzenia skargi.

  1. Pytania i interpelacje radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
  3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Rady Gminy Kamiennik
/-/ Aleksander Słonina