Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu realizuje Projekt pod nazwą: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie ora promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

W sposób priorytetowy traktowane będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz kobiety.

 

 

 

 

 

 

www.spp.opole.pl w zakładce: Projekty.

 

 

 

 

tel.: 77 456 56 00, 77 402 38 60, 77 402 38 78

e-mail:

Czynne od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00.

 

Biuro Projektu mieści się w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 (III piętro) w Opolu.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w dniach od 30 listopada do 31 grudnia 2012r. w godzinach od 9:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje o Projekcie wraz z Formularzem rekrutacyjnym dostępne są na stronie:

W ramach Projektu zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 40 Uczestników Projektu, ponadto 34 Uczestników otrzyma jednorazową dotację inwestycyjną do 40.000,00zł (lub do 20.000,00zł w przypadku spółdzielni lub spółdzielnie socjalnej) na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz uzyska wsparcie pomostowe o charakterze szkoleniowo-doradczym i finansowym (do 1.000,00zł miesięcznie) przez okres do 6 miesięcy od podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Celem Projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15 - 25 lat, nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienie do Projektu), zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego lub prudnickiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.