Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Województwie Opolskim

Gmina Kamiennik w ramach zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Porozumienia, prowadzi na swoim terenie działania informacyjno-promocyjne „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” dotyczące między innymi możliwości finansowania w formie preferencyjnej pożyczki, z możliwością częściowego jej umorzenia, przedsięwzięć mieszkańców i przedsiębiorstw należących do sektora MŚP polegających na:

  1. wymianie źródeł ciepła i instalacji w budynkach lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC);
  2. termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM);
  3. termomodernizacji budynków mieszkalnych, obejmującej dwa powyższe rodzaje inwestycji  tj.: termoizolację domu wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-DOM);
  4. zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).

W ramach Programu o dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do poprawy jakości powietrza mogą ubiegać się nie tylko osoby fizyczne, ale również  przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, przy założeniu, że kwota pożyczki nie przekroczy 50 000 zł, a zasady umarzania pożyczek będą takie same jak ustalone w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu”.

Linki do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ułatwiające zapoznanie się z Programem PONE:

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp

PONE1.jpeg   PONE2.jpeg